Yrd. Doç. Dr. Zeynel Öztürk

Yönetim Kurulu Başkanı

Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynel ÖZTÜRK Gaziantep’de doğdu. Lisans eğitimini, 1998 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

2003 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde Timpanoplasti sonrası östaki fonksiyonlarının sintigrafik testlerle değerlendirilmesi konusunda tez çalışmasını sundu.

Yrd. Doç. Dr. Zeynel ÖZTÜRK Sanayi Bakanlığı Şeker Fabrikaları A.Ş.’de Pratisyen Hekim olarak başladığı mesleğinde sırasıyla; Ankara Numune Hastanesi Özel Hastane KBB Uzmanı, Özel Haliç Hospital Yönetim Kurulu Başkanı, Özel Mediport Hospital Başhekim, Özel Vital Hospital Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

2014 yılından itibaren Baypark Hospital Yönetim Kurulu Başkanı ve Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

Yazdığı Eserler

1. Ameliyat sonrası gecikmiş fasiyal paralizi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2004; 6(1-3) Öztürk Z, Acar A, Özman M, Eryılmaz A.

2. Geç tanı konmuş nazal yabancı cisim. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2005; 5(2): 86-88 – Öztürk Z, İbrahim A.

3. Evaluation of middle ear ventilation after tympanoplasty by Xe-133 scintigraphy. Turk J Med Sci. 2008; 38 (6): 549-554. – Ortapamuk H, Korkmaz H, Öztürk Z, Saylam G, Dursun E, Eryılmaz A.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türk Rinoloji Derneği, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Sağlık Çalışanları Vakfı üyesidir.

Uzm. Dr. Osman Yılmaz

Başhekim

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Osman Yılmaz, 1954 Yılında Malatya’da Doğdu.
İlk eğitimini 1978 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1983 yılında Çocuk Hastalıkları Uzmanı oldu.

1986 Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimlik ve Sağlık Müdürlüğü yaptı. Kostarika, Guatamela, ABD, İngiltere ve Almanya’da Sağlık Sistemi İncelemesinden sonra, Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliği Yasasını hazırladı.

1992 yılından itibaren Nefroloji ve Diyaliz konusunda Başkent Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi’nde yan dal eğitimini yaptı. Ç.D.H. Diyaliz Vakfı, Çanakkale, İstinye ve Bitlis Devlet Hastanelerinin Diyaliz Merkezlerini kurdu.

Londra’da Hemodiyaliz Peritondiyaliz ve böbrek nakli konusunda çalıştı. Singapur, Cenevre, Amsterdam ve Viyana gibi şehirlerde Nefroloji dalında eğitimlere katıldı. 2005 yılında İstinye Devlet Hastanesi’nden emekli olup, Özel Bayrampaşa Hastanesinde göreve başladı.
2014 yılında göreve başladığı Baypark Hospital’da Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim olarak görevine devam etmektedir.

Mahmut Tali

Hastane Müdürü

15.10.1981 yılı Giresun doğumlu Lise eğitimini Giresun’da tamamladı Konya Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Teknikliği Bölümünden 2002 yılında mezun oldu Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ihtisasını tamamladı.

SERTİFİKALARI
Uludağ Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Uludağ Üniversitesi Liderlik ve Yöneticilik, Medipol Üniversitesi TİB Eğitimi, KoçÜniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Yöneticiliği, Sağlık Hizmetleri Finans Yönetimi

2005-2017 Bahat Sağlık Grubu Hastane Müdürlüğü 2017 Kasım İtibari ile Özel Baypark Hastane Müdürlüğünde Göreve Başlamıştır.