Saç Ekimi Nedir?

Günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin yaşadığı saç dökülmeleri kişileri, öz güvenlerini zedeleyecek ve sosyal yaşamlarında problem yaşayacak kadar etkilemektedir. Çünkü saçlar kişilerin genel görüntüsünü direkt olarak ve büyük ölçüde etkiler. Saç ekimi, insanların bu sıkıntılarını gidermek amacıyla geliştirilmiştir.
Saç ekimi saç dökülme problemi ve kellik yaşayan kişilerin ense bölgelerinden alınan saç köklerinin problemli alana nakledilmesi işlemidir. Saç ekiminde nakledilecek kökler sağlıklı ve dökülme ihtimali olmayan güçlü kökler arasından seçilir. Saç dökülmesinden dolayı açılmalar ve seyrelmeler yaşayan kişilerin de uygulatabilecekleri güvenli bir yöntem olup saç ekimi yaptıracak kişinin tamamen kel olmasına gerek yoktur. Saç ekimiyle kişiler eski hatta eskisinden daha güçlü ve sağlıklı saçlara 6 – 12 ay gibi kısa bir sürede kavuşurlar.

Saç Ekimi Operasyonu Öncesi

Saç Ekimi Operasyonu, hasta ön görüşmeye gelerek muayene edilir. Muayene esnasında saç analizi ve kan testleri yapılır. Operasyon planlamasının ardından ve anestezi görüşü alınarak operasyonun başlaması sağlanır.

MUAYENE

sacekimiOperasyonun en önemli kısmı muayene kısmıdır. Hastaya kaç greft ekileceği, nerelere ekileceği, kaç seans yapılacağı, hangi kan tahlillerinin isteneceği, başka bir doktorun görüşüne ihtiyaç duyulup duyulmayacağı, operasyon öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar, saç çizgisinin nereden başlayacağı gibi çok kritik soruların bütün yanıtları planlama esnasında belirlenir.

LOKAL ANESTEZİ

Hastanın ağrı hissetmemesi için hem köklerin alınacağı saha hem de ekimin gerçekleşeceği saha lokal anestezi ile uyuşturulur. Operasyon boyunca acı ve ağrı hissetmeyen hasta operasyondan sonra da büyük çoğunlukla ağrı kesici bir ilaç kullanmak zorunda kalmayacaktır.

GREFTLERİN ALINMASI

Fue Motoru sayesinde yapılan bu işlem için önceden uyuşturulmuş olan alanın özel bir sıvı aracılığıyla şişirilmesi gerekmektedir. Yüzey genişletici bu sıvı sayesinde hem köklerin daha rahat serbestleşmesi hem de daha fazla sayıda kök elde edilmesi sağlanmış olur.

KANALLARIN AÇILMASI

Kanal açılma işlemi köklerin açılacağı sahaya yapılır. Önceden çizilmiş sahaya yine önceden belirlenmiş sayıda kanal açılması gerekir. Operasyon esnasında küçük değişiklikler yapılsa da genelde kanalların açılmasında bu planlamaya sadık kalınır. Özel bir aparat sayesinde önceden lokal anestezi ile uyuşturulmuş olan alana planlanmış sayıda delikler yani köklerin ekileceği kanallar açılır. Buradaki en önemli husus; kanal sayısının ekilecek greft sayısı ile eşit olmasıdır.

GREFTLERİN EKİLMESİ

Operasyonun son aşaması olup ilk aşamada alınan köklerin ikinci aşamada açılan kanallara ekilmesi işlemidir. Bölge daha önce lokal anestezi ile uyuşturulduğundan herhangi bir ağrı veya acı olmaz. Greftler daha önce alındıklarında steril olarak korunacakları içinde besleyici bir sıvının olduğu kaplara konurlar. Düzenli bir sırayla ve sayılarak yapılan bu işlem sayesinde hem greftler tekli , ikili ve çoklu köklere ayrıştırılmış olur hem de tam ve kesin bir rakamla alınan greft sayısı belli olmuş olur. Greftlerin tekli , ikili ve çoklu olarak ayrıştırılmasının önemi büyüktür çünkü ekim sahasının her yerine her tip greft ekilmez.

WhatsApp WhatsApp Destek