Uzm. Dr. Osman Yılmaz

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Osman Yılmaz, 1954 Yılında Malatya’da Doğdu.
İlk eğitimini 1978 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.
1983 yılında Çocuk Hastalıkları Uzmanı oldu.

1986 Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimlik ve Sağlık Müdürlüğü yaptı. Kostarika, Guatamela, ABD, İngiltere ve Almanya’da Sağlık Sistemi İncelemesinden sonra, Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliği Yasasını hazırladı.

1992 yılından itibaren Nefroloji ve Diyaliz konusunda Başkent Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi’nde yan dal eğitimini yaptı. Ç.D.H. Diyaliz Vakfı, Çanakkale, İstinye ve Bitlis Devlet Hastanelerinin Diyaliz Merkezlerini kurdu.

Londra’da Hemodiyaliz Peritondiyaliz ve böbrek nakli konusunda çalıştı. Singapur, Cenevre, Amsterdam ve Viyana gibi şehirlerde Nefroloji dalında eğitimlere katıldı. 2005 yılında İstinye Devlet Hastanesi’nden emekli olup, Özel Bayrampaşa Hastanesinde göreve başladı.
2014 yılında göreve başladığı Baypark Hospital’da Çocuk Hastalıkları Uzmanı olarak görevine devam etmektedir.

WhatsApp WhatsApp Destek