Doç. Dr. Cengiz Eriş

Doç. Dr. Cengiz Eriş 1977 yılında Van’da doğmuştur.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasını yaptı.
Genel Cerrahi uzmanı olarak Siirt Devlet hastanesinde yaklaşık 2 yıl mecburi hizmet kapsamında görev yaptı. Zorunlu hizmet sonrası İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesinde başasistan olarak göreve başladı ve Görev sürecinde İnönü Üniversitesi Karaciğer Transplantasyon Enstitüsünde 1 yıl süre ile Karaciğer Transplantasyonu, Safra yolu ve Pankreas cerrahisi alanında üst ihtisası yaptı.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Karaciğer Transplantasyon ünitesi sorumlusu olarak görev yaptı. İleri laparoskopik cerrahi alanında çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.Doçentlik ünvanını aldıktan bir yıl sonra Özel Bahçelievler Medicana Hastanesinde Obezite ve Metabolizma cerrahisi uzmanı olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren Baypark Hospital’da Obezite ve Metabolizma cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktadır.