Radyoloji

Doğru ve kişiye özel tanı ve tedavinin, doğru teşhis ile mümkün olduğu bilinci ile Radyoloji Bölümümüz her hastaya en düşük riskli, en hızlı ve en uygun yöntemin özenle seçip, uyguluyoruz.

Radyoloji departmanı her türlü uygulamalarını yapabilecek teknolojik altyapıya sahiptir. Dijital imajların internet aracılığı ile transferini sağlamakta olup doktorlar arasında bilgi alışverişini ve konsültasyonu mümkün kılmaktadır.

Radyoloji Bölümümüzde hastalıkların tanısı ve izlenmesinde kullandığımız tıbbi görüntüleme cihazlarımız:

  • 2’li Detektörlü Bilgisayarlı Tomografi (MDBT)
  • 1,5 Tesla Manyetik Rezonans (MR)
  • Ponomonik Röntgen
  • Mammografi
  • Ultrasonografi
  • Renkli Doppler
  • Yatan Hastalar İçin CR Mobil Röntgen Cihazı

Konvansiyonel Tetkikler

  • Voiding Sistoüretrografi

Uzman personelimiz sadece diagnostik işlemleri değil, terapötik girişimsel işlemleri de yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir. Hastalar tüm teşhis ve tedavi amaçlı işlemler sırasında bir doktor gözetimindedirler.

Bu cihazlar kullanılarak yapılan tüm incelemelerin görüntüleri PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi) sistemine aktarılmakta, radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve saklanmaktadır.

Uzm. Dr. Nazila Arasteh

Radyoloji

Baypark Hospital

WhatsApp WhatsApp Destek