Göğüs Hastalıkları

Hastanemiz, Göğüs Hastalıkları bölümünde gelişmiş bir solunum fonksiyon laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarda akım volüm eğrisi, statik akciğer volümleri, allerji-deri testi yapılabilmektedir.

Yoğun bakımda veya serviste yatan hastalara noninvaziv mekanik ventilasyon da uygulanabilmektedir. Ek olarak gelişen teknolojik olanakları yakından izleyerek radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde kullanılmaktadır.

Bölümümüzde Sunduğumuz Hizmetler

 • Ösürük
 • Bronşit
 • Pnömoni
 • Sarkoidoz
 • TBC Tanısı
 • Pnomotoraks
 • Göğüs Ağrısı
 • Pulmoner Emboli
 • Akciğer Kanseri Tanısı
 • Plörezi, Plevral Efüzyon
 • Bronş Tümörleri Tanı ve Tedavisi
 • Solunum Yetmezliği, Nefes Darlığı
 • Alerjik Akciğer Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
 • Obstruktif Akciğer Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi
 • Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Bünyesinde Solunum Fonksiyon Testleri

WhatsApp WhatsApp Destek